Kết quả phúc khảo điểm thi các môn thuộc BM. Lý luận chính trị
Kết quả phúc khảo điểm thi các môn thuộc BM. Lý luận chính trị

Kết quả phúc khảo điểm thi HK 1 năm học 2018 – 2019: 

ket qua phuc khao hoc ky I 2018-2019