Lịch thi học kỳ 1, 2021 – 2022 (đợt 1)
Lịch thi học kỳ 1, 2021 – 2022 (đợt 1)

Phòng Quản lý chất lượng thông báo về lịch thi học kỳ 1, 2021 – 2022 (đợt 1) trong bảng dưới đây hoặc tại đây.

Để tìm kiếm nhanh, vui lòng sử dụng tính năng tìm kiếm (tổ hợp phím Ctrl + F), sau đó gõ tên môn thi/mã môn thi để tìm kiếm.