Ra mắt University Performance Metrics (UPM) –  Bước đầu hướng tới hệ thống xếp hạng do Việt Nam phát triển
Ra mắt University Performance Metrics (UPM) – Bước đầu hướng tới hệ thống xếp hạng do Việt Nam phát triển

Ngày 18/8/2020, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network – AUN) đã phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế giới thiệu “University Performance Metrics” (UPM) do các nhà nghiên cứu của ĐHQGHN khởi xướng và phát triển. Hội thảo có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Điều hành của AUN Choltis Dhirathiti, đại diện Quốc hội, các cục, vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện gần 30 cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) và các nhà khoa học.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn và Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn tặng hoa chúc mừng nhóm nghiên cứu phát triển UPM

Phát biểu tại Hội thảo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ ra rằng mặc dù có một số trường đại học Việt Nam đã nằm trong top 1.000 cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới nhưng cốt lõi là các trường đại học trong nước phải có công cụ đánh giá chất lượng để nâng cao năng lực quản trị đại học ở cả tầm vĩ mô và vi mô, cũng như tự đánh giá và làm tiêu chuẩn cho các cơ sở GDĐH trong nước và khu vực.

Trong bối cảnh đó, UPM tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định tiêu chuẩn và cung cấp tư vấn cho hệ thống GDĐH quốc gia cũng như các cơ sở và chương trình GDĐH trong khu vực. UPM có thể được sử dụng như một công cụ để các trường đại học tự đánh giá và điều chỉnh việc thực hiện các chức năng truyền thống như giáo dục, nghiên cứu, dịch vụ cộng đồng và mức độ đáp ứng đối với các yêu cầu của Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.

Các chuyên gia AUN-QA, PGS.TS. Phạm Văn Tuấn và PGS.TS. Tan Kay Chuan đã chỉ ra những điểm tương đồng đáng kể và mối quan hệ chặt chẽ giữa các tiêu chí của đánh giá chương trình đào tạo AUN-QA phiên bản 4.0, đánh giá cơ sở giáo dục AUN-QA phiên bản 2.0 và các tiêu chí của UPM phiên bản 1.0.

TS. Choltis Dhirathiti, Giám đốc Điều hành của AUN khẳng định quan điểm của AUN trong việc hỗ trợ UPM, cho rằng hệ thống này đã mở ra một tiếp cận mới trong lĩnh vực đối sánh chất lượng GDĐH, với 8 nhóm tiêu chí cùng 54 chỉ báo có tính tổng hợp cao.

UPM không chỉ cung cấp cho các trường đại học một hệ thống đánh giá toàn diện, tương thích và đồng bộ mà còn tạo cơ hội cho các trường đại học kết nối với các đối tác phù hợp. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ của AUN và Bộ Giáo dục và Đào tạo, UPM chắc chắn sẽ góp phần nâng cao chất lượng cũng như nâng cao thứ hạng của các trường đại học trong khu vực ASEAN và xa hơn nữa.

UPM là sản phẩm do nhóm nghiên cứu của ĐHQGHN thực hiện dưới sự tài trợ của Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia (Bộ Giáo dục và Đào tạo). GS.TS Nguyễn Hữu Đức – nguyên Phó Giám đốc ĐHQGHN, người trực tiếp phụ trách hệ thống UPM cho biết, top 1.000 đại học thế giới chỉ chiếm khoảng 3%; UPM quan tâm đến 97% với hơn 28.000 trường đại học còn lại, trong đó có các cơ sở GDĐH của Việt Nam và khu vực. Hệ thống này giúp các cơ sở GDĐH xác định, quản trị mục tiêu chiến lược, hướng tới đạt chuẩn top 100 của đại học châu Á.

Hệ thống UPM tiếp cận theo xu hướng đối sánh và gắn sao, theo đó, các trường đại học có thành tích gần nhau được xếp cùng một nhóm và gắn từ 1-5 sao. Trên cơ sở lõi xếp hạng truyền thống, UPM phát triển thêm các tiêu chí đặc trưng của đại học trong kỷ nguyên 4.0. Cụ thể, UPM gồm 8 nhóm lĩnh vực và 54 tiêu chí. Mỗi lĩnh vực có mốc chuẩn và trọng số riêng với tổng cộng là 1.000 điểm. 8 nhóm lĩnh vực lần lượt là: Quản trị chiến lược (5 tiêu chí, trọng số 6%), Đào tạo (15 tiêu chí, trọng số 35%), Nghiên cứu (4 tiêu chí, trọng số 20%), Đổi mới sáng tạo (4 tiêu chí, trọng số 11%), Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (4 tiêu chí, trọng số 6%), Công nghệ thông tin và tài nguyên số (10 tiêu chí, trọng số 10%), Mức độ quốc tế hóa (9 tiêu chí, trọng số 6%) và Phục vụ cộng đồng (3 tiêu chí, trọng số 6%). dục đại học và các nhà khoa học.

Phòng QLCL lược dịch và tổng hợp

Nguồn:
http://www.aunsec.org/pressroom_news39.php
https://vjst.vn/vn/tin-tuc/3647/ra-mat-he-thong-xep-hang-dai-hoc-upm-do-viet-nam-phat-trien.aspx