Chuyên gia AUN-QA đã sẵn sàng để đánh giá ngoài trực tuyến/từ xa
Chuyên gia AUN-QA đã sẵn sàng để đánh giá ngoài trực tuyến/từ xa

Vào thứ ba, ngày 11 tháng 8 năm 2020, Đoàn thư ký AUN-QA đã tổ chức phiên hướng dẫn và phiên đánh giá thử nghiệm cho các chuyên gia AUN-QA thuộc nhóm chuyên gia đầu tiên sẽ thực hiện đánh giá chương trình đạo tạo trực tuyến/từ xa.

Phiên hướng dẫn đã giúp các chuyên gia AUN-QA làm quen với các khái niệm và quy trình đánh giá trực tuyến/từ xa; làm quen với công nghệ, thiết bị và công tác quản lý cần thiết, bao gồm các hướng dẫn sử dụng phần mềm Zoom hiệu quả, cách khắc phục sự cố cũng như các nghi thức làm việc.

Phiên đánh giá giả lập cũng giúp chuyên gia trải nghiệm toàn bộ quá trình đánh giá ngoài trực tuyến/từ xa và làm quen với quy trình thực hiện.

Cả hai phiên làm việc đều cung cấp cho Đoàn thư ký và các chuyên gia các thông tin có ý nghĩa để chuẩn bị cho phiên đánh giá trực tuyến/từ xa đầu tiên. Kinh nghiệm có được từ 2 phiên làm việc này sẽ được áp dụng để cải thiện các phiên hướng dẫn và đánh giá giả lập khác cho các nhóm chuyên gia tiếp theo.

Như đã thông tin, AUN sẽ cung cấp 3 hình thức đánh giá trực tuyến đối với các CTĐT đã đăng ký đánh giá ngoài gồm:

1. Campus-based online site visit
2. Home-based online site visit
3. Hybrid online site visit (combination of the 2)

Hoạt động đánh giá ngoài trực tuyến/từ xa sẽ được triển khai từ tháng 9/2020 với 16 trường đồng ý triển khai thí điểm hình thức đánh giá này. Ở Việt Nam, sẽ có 04 trường bao gồm:

– Đại học Đà Nẵng
– Đại học quốc gia Hà Nội
– Trường đại học Công nghệ Sài Gòn
– Trường đại học Thái Nguyên

Phòng QLCL lược dịch
Nguồn: http://www.aunsec.org/pressroom_news35.php, http://www.aunsec.org/pressroom_news25.php