Hội nghị chuyên gia của Nhóm công tác ASEAN+3 (APTWG) thảo luận về triển vọng và thực thi việc học tập trực tuyến sau COVID
Hội nghị chuyên gia của Nhóm công tác ASEAN+3 (APTWG) thảo luận về triển vọng và thực thi việc học tập trực tuyến sau COVID

Hội nghị chuyên gia APTWG với chủ đề “Institutional Provision for New Modes of Higher Education” được tổ chức vào ngày 4-5 tháng 2, năm 2021 với đại diện SOM-ED[1] từ các nước ASEAN+3, Đoàn Thư ký ASEAN, Đoàn Thư ký AUN, SEAMEO-RIHED[2] và EU SHARE[3]. Hai nội dung chính được các nước ASEAN+3 thảo luận là diện mạo của giáo dục đại học trực tuyến sau COVID-19 và các khoá học trực tuyến, phương pháp đánh giá được cung cấp như thế nào.

Ngày đầu tiên, Hội nghị đã tóm tắt kết quả của Nhóm công tác APT lần thứ 8 từ Đoàn Thư ký ASEAN, thảo luận các vấn đề liên quan đến chuyển dịch quốc tế trong các phương pháp giáo dục mới, lắng nghe các quy định và thực tiễn giáo dục đại học trực tuyến từ ở các nước tham dự.

Ngày thứ hai, Hội nghị được chia thành 3 nhóm để thảo luận các chủ đề: quan niệm về phương pháp giáo dục mới, quan niệm về các hướng dẫn mới phải được xây dựng và các chương trình trao đổi.

Cuối cùng, Hội nghị đã thống nhất thành lập một uỷ ban để soạn thảo các hướng dẫn của ASEAN+3 tạo điều kiện cho trao đổi sinh viên và đảm bảo chất lượng sau COVID-19, xem xét các các mặt khác nhau của giáo dục đại học trực tuyến.

Phòng Quản lý chất lược trích dẫn
Nguồn: http://www.aunsec.org/pressroom_news126.php


[1] ASEAN Senior Officials Meeting on Education (SOM-ED): Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN về giáo dục

[2] South-East Asian Ministers of Education Organization Centre – Regional Centre for Higher Education and Development (SEAMEO-RIHED): Học viện Phát triển Giáo dục Đại học của Tổ chức các Bộ trưởng Đông Nam Á

[3] European Union Support to Higher Education in the ASEAN Region (SHARE-EU): Dự án Hỗ trợ Giáo dục Đại học trong Khu vực ASEAN của Liên minh Châu Âu