Hội thảo quốc tế về ĐBCL của các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) năm 2017
Hội thảo quốc tế về ĐBCL của các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) năm 2017

Từ 27-29/3/2017, tại Malaysia, Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường Đại học Đông Nam Á (AUN-QA) đã tổ chức Hội nghị quốc tế với chủ đề “Cải tiến liên lục: chúng đã thực hiện chưa?” và Hội nghị lãnh đạo đảm bảo chất lượng.

Từ 27-29/3/2017, tại Malaysia, Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường Đại học Đông Nam Á (AUN-QA) đã tổ chức Hội nghị quốc tế với chủ đề “Cải tiến liên lục: chúng đã thực hiện chưa?” và Hội nghị lãnh đạo đảm bảo chất lượng.

Tham dự Hội thảo và Hội nghị lãnh đạo, với tư cách là thành viên liên kết của AUN-QA, đại diện Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM có ThS. Mai Anh Thơ – Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.

Hội thảo quốc tế và Hội nghị lãnh đạo đảm bảo chất lượng là một trong các hoạt động thường niên của AUN-QA, hướng tới sự phát triển trong đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học, đặc biệt tại các quốc gia Đông Nam Á. Tại Hội thảo quốc tế, các đại biểu tham dự đã trao đổi về nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến đảm bảo chất lượng trong các trường đại học Đông Nam Á, đặc biệt Khung đảm bảo chất lượng ASEAN (ASEAN Quality Assurance Framework), quan hệ giữa đảm bảo chất lượng và xếp hạng, sự tham gia của các bên liên quan vào đảm bảo chất lượng, đánh giá cấp trường theo tiêu chuẩn AUN-QA.