Kế hoạch chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài 2017
Kế hoạch chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài 2017

Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm TP.HCM thông báo đến toàn thể cán bộ viên chức, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh lịch trình đánh giá ngoài như sau:

Nhấp vào ảnh để xem chi tiết lịch trình.

Hiệu trưởng yêu cầu:
Đối với lãnh đạo tất cả đơn vị tại trường và 02 phân hiệu:

  • Thực hiện nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch tổng thể.
  • Phố hợp với các phòng chức năng trong công tác đón đoàn kiểm định.
  • Rà soát và có biện pháp đảm bảo điều kiện csvc, vệ sinh, an ninh trật tự tại đơn vị trong suốt thời gian đánh giá ngoài của các đoàn kiểm định.
  • Lãnh đạo đơn vị có mặt tại đơn vị trong suốt lịch trình đánh giá.
  • Phân công chuyên viên, nhân viên hỗ trợ thực hiện công tác đoán đoàn khảo sát trực tiếp tại đơn vị theo lịch trình.

Đối với toàn thể giảng viên, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh:

  • Đọc và quán triệt báo cáo tự đánh giá cấp trường và cấp chương trình đào tạo. Các bản báo cáo tự đánh giá được đăng tải trên website phòng Quản lý chất lượng (https://qmo.nlu.edu.vn)
  • Chuẩn bị nội dung trả lời phỏng vấn khi được đoàn đánh giá ngoài mời phỏng vấn (theo danh sách)
  • Đảm bảo giờ lên lớp lý thuyết, thực hành, thực tập nghiêm túc theo thời khoá biểu.
    Để công tác kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo (AUN-QA) và cấp cơ sở giáo dục đạt được kết quả tốt nhất, đảm bảo uy tín của nhà trường. Hiệu trưởng đề nghị toàn thể nhà trường thực hiện đúng và đầy đủ kết hoạch đã đề ra.

Trân trọng./.

Xem thêm:
– Kế hoạch số 3747/KH-ĐHNL-QLCL ngày 06 tháng 11 năm 2017 về Công tác chuẩn bị đón đoàn đánh giá ngoài AUN và TT Kiểm định chất lượng ĐHQL-HCM.
– Thông báo số 3748/ĐHNL-QLCL ngày 06 tháng 11 năm 2017 về Lịch trình và kế hoạch Đánh giá ngoài cấp CTĐT và cấp Trường.