Phương pháp dạy học dựa trên vấn đề: Một số kết quả triển khai
Phương pháp dạy học dựa trên vấn đề: Một số kết quả triển khai

Phòng Quản lý chất lượng giới thiệu đến Quý Thầy Cô tài liệu”Phương pháp dạy học dựa trên vấn đề: Một số kết quả triển khai” do PGS.TS. Lê Văn Hảo, Trường Đại học Nha Trang làm chủ biên.

Chi tiết tài liệu:

Thông báo thay đổi lịch thi học kỳ II, năm học 2020 - 2021

Nguồn: https://phongdbcl.ntu.edu.vn