AUN-QA có 02 chuyên gia làm trưởng đoàn đánh giá mới
AUN-QA có 02 chuyên gia làm trưởng đoàn đánh giá mới

AUN-QA đã bổ nhiệm 02 chuyên gia làm trường đoàn đánh giá (lead assessor) mới, đó là GS.TS. Mohd Nizam Ab Rahman, Đại học Kebangsaan Malaysia và GS.TS. Rowena L. Escolar Chua, Đại học Santo Tomas.

GS.TS. Mohd Nizam Ab Rahman

GS.TS. Rahman hiện đang là đánh giá viên ISO tại Đại học Kebangsaan Malaysia (UKM), Malaysia.

GS.TS. Rowena L. Escolar-Chua

GS.TS. Escolar-Chua chuyên gia đánh giá của ANU-QA và Trưởng khoa Điều dưỡng tại Đại học Santo Tomas (UST), Philippines.

Nguồn: http://www.aunsec.org/pressroom_news96.php